Friday, October 14, 2011

Mutiara Hikmah

Manusia terbahagi dalam Empat Golongan:
  • Orang yang tahu dan tahu bahawa dia tahu, itulah orang yang pandai. Maka, ikutilah dia.
  • Orang yang tahu tetapi tidak tahu bahawa dia tahu, itulah orang yang lalai. Maka, ingatkanlah dia.
  • Orang yang tidak tahu dan tahu bahawa dia tidak tahu, itulah orang yang sedar diri. Maka, ajarilah dia.
  • Orang yang tidak tahu dan tidak tahu bahawa dia tidak tahu, itulah orang yang bodoh. Maka, tinggalkan dia.

No comments:

Post a Comment